| หลวงพระบาง | เวียงจันทน์ | วังเวียง | ประเทศลาว | ทัวร์ลาว|
| หน้าแรก | Tour-Program | Promotion | FAQ | เกี่ยวกับเรา | sitemap | BLOG |
Bookmark and Share

Sample menu:

หลวงพระบาง :

January 23, 2009:

การเดินทางไป หลวงพระบาง

หลวงพระบาง เมืองลาวเหนือ อยู่ในทางหลวง 13 เหนือ ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ 380 กิโลเมตร แผนที่การเิดินทาง ต้องผ่านเมืองหลักๆ 14 เมือง กว่าจะไปถึงเมืองหลวงพระบาง สนใจข้อมูลเมืองหลวงพระบาง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »

ภาพหมู่จาก หลวงพระบาง 23-10-2008

Lao Update:

29 October, 2008:

เงินกีบ

ค่าเงินกีบ ของลาว อยู่ที่ 240 กีบ ต่อ 1 บาท ถือว่าค่าเงินของ ไทยแข็งมาก แลกเป็นเงินลาวได้ น้อย เพราะฉะนั้นตอน เข้าไปท่องเที่ยวร้านค้า จะรับเป็นเงินกีบมากกว่า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »

Lao news:

29 October, 2008:
โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง
วันพ่อ 05-08 ธันวาคม
ว่าง 15 ที่

Sample link »

แม่น้ำโขง

Share

แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,940 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย

แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย
ต้นน้ำโขง ในประเทศทิเบต

ลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขงคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝั่ง ไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน้ำจะไหลจากทางเหนือ ลงสู่ทาง ใต้ตลอดทั้งปี ระดับน้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้ำโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำ

แม่น้ำโขงกับความเชื่อพื้นบ้าน
คนไทยและคนลาวมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค หรืองูขนาดใหญ่ที่มีฤทธิ์มาก ว่าอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง ตำนานพญานาคที่ เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงก็เช่น ตำนานวังนาคินทร์คำชะโนด

นอกจากนี้ ทุกวันออกพรรษาจะมีประชาชนจำนวนมากไปเยือนริมฝั่งแม่น้ำโขงในประเทศไทย แถบอำเภอโพนพิสัย จังหวัด หนองคาย เพื่อดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก จังหวัดที่มีปรากฏการณ์บั่งไฟ พญานาคที่มีประชาชนนิยมไปเฝ้าดูมากที่สุด คือ จังหวัดหนองคาย ซึ่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มนักวิจัยจากหลายสถาบันได้ออกมาชี้ชัด หรือหาหลักฐานอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ว่าเกิดจากกลุ่มก๊าซธรรมชาติที่มี อยู่ในแม่น้ำโขง อาทิเช่น ก๊าซมีเทน เป็นต้น แต่ก็ยังมีได้มีหลักฐานชี้ชัดเป็นที่แน่นอน ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากการกระทำ ของพญานาค หรือ เกิดจากการกระทำของธรรมชาติกันแน่

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับการชมภูมิทัศน์ของลำน้ำโขงที่มีชื่อเสียงได้แก่ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ตอนบนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างพรมแดน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และพม่า

สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย


สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่งสปป ลาว

ปัจจุบัน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด่านหนองคาย-ท่านาแล้ง กำลังก่อสร้างทางรถไฟ ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร จากสะพานมิตรภาพไทย ลาว-ดงโพสี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ จะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิดทำการได้ประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 นี้ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารจะที่จะเดินทางเข้าออก ไทย-ลาว โดยจะเปิดให้รถไฟเดินทางวันละ 2 เที่ยวก่อน

ความยาว : 1170 เมตร
ความกว้าง : ทางรถ (3.5 เมตร) 2 ช่องจราจร, ทางเดิน (1.5 เมตร) 2 ช่องทาง, ทางรถไฟ ขนาดราง 1 เมตร จำนวน 1 ราง
เงินค่าก่อสร้าง : 30 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งทุน : เงินช่วยเหลือ จาก รัฐบาลออสเตรเลีย
ระยะก่อสร้าง : ตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึง เมษายน พ.ศ. 2537

การข้ามด่าน มีรถบริการข้ามสะพานค่าบริการ คนละ 20 บาทในเวลาทำการ นอกเวลาทำการจะเป็น คนละ 25 บาท
ใช้อัตราเงินไทยเป็นมาตราฐาน